zebranie za 2023

Zebranie sprawozdawcze za 2023 r.


Dnia 23.03.2024 o godzinie 12.00 w sali Żnińskiego Domu Kultury odbyło się zebranie sprawozdawcze dla członków Związku Wędkarskiego " Pałuczanin" za 2023 rok. Zebranie otworzył prezes Związku Adrian Rosół.

 

 

 Zebranie sprawozdawcze za 2023 r


Dnia 23.03.2024 o godzinie 12.00 w sali Żnińskiego Domu Kultury odbyło się zebranie sprawozdawcze dla członków Związku Wędkarskiego " Pałuczanin" za 2023 rok. Zebranie otworzył prezes Związku Adrian Rosół.

Wśród zaproszonych gości byli: Paweł Sikora przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Żninie, Piotr Sobolewski przedstawiciel Gospodarstwa Rybackiego "Łysinin", Remigiusz Świtkowski z MOPS Żnin, Wiesław Rumel przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Żninie.

Pierwszy raz w zebraniu brały udział dzieci ze Szkółki Wędkarskiej "Młode szczupaki", które kończyły 14 lat. Na zebraniu omówione zostały wydarzenia z ubiegłego roku, przedstawiono plan zawodów wędkarskich na 2024 rok i założenia budżetowe na ten rok.

Po głosowaniu Zarząd Związku uzyskał absolutorium. Na zakończenie prezes podziękował członkom Związku i przybyłym gościom za poświęcony czas.