Nasi goście2

056266
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzednim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzednim miesiącu
Wszyscy goście
23
117
484
55073
1572
3036
56266

Twoje IP: 3.238.95.208
2021-09-17 04:52

Regulamin  prowadzenia postępowania egzaminacyjnego kandydatów w celu uzyskania „Karty Wędkarskiej”

 

 


Zgodnie z ustawą o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 roku
(Dz. U. z 1999r. nr 66, poz 750) oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 roku (Dz. U. z 2001r. nr 138, poz. 1559)

I.  Postanowienia ogólne.


                                              § 1.


1. Do przeprowadzenia egzaminów celem uzyskania „Karty Wędkarskiej” Zarząd Związku Wędkarskiego „PAŁUCZANIN” powołuje komisję egzaminacyjną, która ze swojego składu wybiera przewodniczącego i sekretarza.
2. Egzamin może być przeprowadzony, jeżeli skład komisji egzaminacyjnej będzie, co najmniej trzyosobowy.

II. Organizacja komisji egzaminacyjnej.


                                                § 2.


1. Komisję egzaminacyjną odpowiednią uchwałą powołuje i odwołuje Zarząd Związku Wędkarskiego „PAŁUCZANIN” spośród swoich członków.
2. Z każdego egzaminu komisja egzaminacyjna sporządza protokół.
3. Terminy przeprowadzania egzaminów uzależnione będą od ilości chętnych kandydatów.
4. Za przeprowadzenie egzaminu komisja egzaminacyjna pobiera opłaty w wysokości 50 zł. od osób pełnoletnich oraz 20 zł. od młodzieży szkolnej i studentów.
5. Kandydat przystępujący do egzaminu odpowiadał będzie z zestawu pytań otrzymanych drogą losowania.
6. Komisja przewiduje przed egzaminem informacje szkoleniowe.

III. Zadania i cele komisji egzaminacyjnej.


                                          § 3.


1. Zadaniem komisji egzaminacyjnej jest sprawdzenie wiadomości
kandydatów dotyczących zasad amatorskiego połowu ryb oraz
ochrony środowiska.
2. Informowanie kandydatów o zasadach postępowania przy stwierdzeniu kłusownictwa i zanieczyszczania środowiska.

IV. Postanowienia końcowe.


                                          § 4.


1. Po przeprowadzeniu egzaminu komisja egzaminacyjna dostarcza do Starostwa Powiatowego w Żninie odpowiedni protokół.
2. Na podstawie otrzymanego protokołu komisji egzaminacyjnej i wniosku kandydata Starostwo wystawia „Kartę Wędkarską”.
3. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Zarząd Związku Wędkarskiego „Pałuczanin” i przekazaniu Staroście Żnińskiemu z mocą od 01stycznia 2019 roku.

Niniejszy regulamin zatwierdzono przez Zarząd Związku Wędkarskiego „Pałuczanin” w Żninie na zebraniu Zarządu.